ONHIKIVajon mi hiányzott? – 246,6 millió forint ÖNHIKI igény helyett 0 forintot kapott Karcag 2012. év végével.

Ha hinni lehet a kormány.hu oldalon szereplő adatsoroknak Karcag az ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló rendeletben megállapított támogatás) 2012 II és III ütemében Karcag az igényelt 246,6 millió forint igényből egy szép kerek összeget kapott: 0 azaz nulla forintot.

Bár a nyilvánosság még azt sem érheti el a www.karcag.hu oldalon, hogy mi volt a 2012. november 5.-én megtartott 1 napirendi pontos testületi ülés anyaga, azt viszont lehet tudni, hogy nem más, mint a támogatási igény benyújtásáról való döntés. A támogatás fontosságát és a döntés sürgősségét támasztja alá, hogy a testületi ülés rendkívüli ülésként volt megtartva. A 246,6 milliós támogatási igény benyújtásakor a város hivatkozott a plusz terhekre, amely a járási hivatalok kialakítása miatt éri, illetve a kieső bevételeire, a likvid hitel elérhetetlenségére, ennek ellenére úgy látszik nem talált megértő fülekre. Pedig volt mit felhozni, hogy miért is van a város az önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető gazdasági helyzetben, és lehettek volna olyanok, akik keményen tolhatták volna a város szekerét a sikeres pályázat elérése érdekében. Pl. a 20 évig karcagi polgármesterkedő Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési miniszter,aki távozásakor több milliárdos eladósodást hagyott maga után, vagy a város híres szülötte Varga Mihály IMF tárgyalásokért felelős államtitkár, vagy  éppen Kovács Sándor a JNSZ Megyei Közgyűlés Fideszes elnöke, a MOB tagja, a régiók Bizottságának tagja.

A kialakult helyzet, azaz a támogatás elmaradása komoly matematika elé kell, hogy állítsa a város vezetőit, hiszen kijelentették a támogatás igénylése kapcsán, hogy az egész év folyamán komoly likviditási problémákkal, és súlyos működési hiánnyal küzdött a város. A konklúzió azonban ennyi lehet: bár minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgy tűnik a város korábbi (Fideszes) nagyjai elfelejtették milyen itt élni, fogalmuk sincs mi folyik a városban,és mivel küzd a város. Értelemszerű, hogy nehéz segíteni a településen, hiszen több mint ezer település vár hasonló támogatásra, azonban ilyen potentáktól igencsak elvárható a törvényesen megengedett lobbi!

Különösen érdekes lehet ez az eset Dr. Fazekas Sándor vonatkozásában, aki a Karcag központú országgyűlési választói körzet Fideszes jelöltjeként kívánja magát majd megmérettetni  a  2014.-es választások során. Rossz üzenet lehet, az, ha a városa nem hogy az igényelt összeg egy részét sem kapja meg, hanem nulla forintot kap, ami arról árulkodhat hogy egyrészről „sovány hagyatékkal” ajándékozta meg az őt követőket, másrészről még a látszatát sem tudja kelteni annak, hogy általa bármilyen komoly segítség elintézhető. Úgy tűnik komolyan felül lett értékelve a helyi Fidesz magas szinteken való érdekérvényesítő szerepe, vagy nem is olyan nagy a gond a város gazdálkodásával, mint ahogyan azt a pályázatban leírta a város vezetése és Dobos László regnáló polgármester. Nos, felmerül a jogos  kérdés ki, vagy kik a hiteltelenek a fenti történetben!